อาจารย์ ภูดิท พรรักษมณี ประธานบริษัท เลิร์นเพาเวอร์ ได้บรรยายการสอนวิทยาศาสตร์ท๊อปซานย์ โดยใช้ระบบ Top Science Smart Class ให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ อาคาร ซอฟต์แวร์ พาร์ค แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี นักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก