เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สถาบัน ท็อปซายน์  ได้เข้าร่วมงาน Thailand Software Fair 2018 ” ซึ่งภายในงานมีการแสดงผลงานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยได้มีเวทีนำเสนอผลงานแห่งความสำเร็จต่อกลุ่มเป้าหมาย และองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่ง สถาบัน ท็อปซายน์  ยังได้รับรางวัลพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ไทย