สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ Top Science สาขาอุบลราชธานี และ อ.ภูดิท พรรักษมณี ประธาน บริษัทเลิร์นเพาเวอร์ จำกัด ยกทัพคุณครูและวิทยากรของ Top Science เดินหน้าจัดกิจกรรม “ Top Science On Tour ” ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 5 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยหลักสูตรยอดนิยมจากประเทศเกาหลี โดยยึดหลักการสอนที่ให้เด็กทุกคนได้ “เรียนสนุก ทดลองจริง เก่งจริง” ร่วมกับสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทำให้นักเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทีมงาน Top Science ได้ยกกิจกรรมการเรียนรู้และการทดลองวิทยาศาสตร์มากมายที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ตามระดับชั้นของนักเรียน อาทิเช่น การทดลองเรื่องกล้องสังเกตภาพ 3D , แว่นรวมสี , หุ่นยนต์ไฟฟ้าส่องแสงวูบวาบ และ ผีเสื้อจุดศูนย์ถ่วง เป็นต้น ร่วมกับสื่อการเรียนอนิเมชั่นที่ทันสมัยในการช่วยสอน ยังมีแบบทดสอบในการประเมินทักษะความรู้ความสามารถหลังจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนานต่างๆ อีกมากมาย

เราเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “ เรียนสนุก ทดลองจริง เก่งจริง ”

หากโรงเรียนไหนสนใจให้สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ Top Science จัดกิจกรรมแบบนี้ สอบถามรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่
คุณภูดิท โทร. : 081-393-4653
E-Mail : m5.learnpower@gmail.com , learnpower@gmail.com
website : www.topscience-th.com , www.topscience.asia
LINE : topscience.th
Facebook : www.facebook.com/topscience.th