สถาบัน TopScience ร่วมมือกับ ครูป้อม เอซายน์ ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด ผู้นำด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์จากปนะเทศเกาหลี พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของสถาบัน Top Science ทั้งการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งหลักสูตรที่สร้างเด็กอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ Science Gifted Education โดย Weizmann

“เพราะเราเชื่อว่า ความมุ่งมั่นทุ่มเทของครูและการสร้างแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้า จะเป็นพลังผลักดันให้ลูกศิษย์เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาไปสู่ความเป็น Gifted ได้อย่างยั่งยืน”