เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์คุณภาพสำหรับท็อปซายน์  ที่ให้ความสำคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์และได้นำเอาหลักสูตรจากประเทศเกาหลีที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำยอดเยี่ยมในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ได้การยอมรับในระดับโลก

พร้อมกันนี้ท็อปซายน์ได้มีการเติบโตไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายสาขาที่เปิดตัวไปก่อนหน้าต่างได้รับความนิยมและมีผลงานจากผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นเป็นอย่างดีและเป็นข่าวดีสำหรับชาวอุบลราชธานีที่ภายในต้นปี 2562 นี้จะได้พบกับท็อปซายน์สาขาอุบล 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง ต.กาละแม ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีหลักสูตรการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจรและพร้อมเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าสมัครเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้นอันเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตมากขึ้น

ต้องการลงทุนแฟรนไชส์ท็อปซายน์

โทร. : 082-5462353 (คุณภูดิท), 084-0918173 (คุณไอยรสิกาญจน์)
E-Mail : m5.learnpower@gmail.com, learnpower@gmail.com
website : www.topscience.asia
Facebook : https://www.facebook.com/topscience.th/