เมื่อวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา ซึ่งในงาน “ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ” (National Science and Technology Fair 2017) ภายใต้แนวคิด “ จุดประกายความคิด เป็นการพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ” รวมสุดยอดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ

          สถาบันพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์  Top Science  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยว STEAM Education และกิจกรรมวิทยาศาสตร์อีกมากมายให้เด็กๆ ได้เข้ามาร่วมสนุก  อาทิ รถแรงดันอากาศ พัดลมไร้ใบพัด เครื่องฉายภาพโฮโลแกรม เครื่องต้มน้ำพลังแสงอาทิตย์ เป็นต้น ในหัวข้อ “ Future The Nation ” ( ร่วมสร้างอนาคตเด็กไทย )  และเด็ก ๆ ให้ความสนใจร่วมสนุกและเรียนรู้วิทยาศาสตร์

           ซึ่งสถาบัน Top Science มีเป้าหมายอยากให้เยาวชนไทยได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 นอกจากนี้ ยังได้มีการนำแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง STEAM Education มาใช้ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ เล่น-เรียน-รู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ อันจะเป็นการกระตุ้นความสนใจแก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ที่ต้องเติบโตและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในวันข้างหน้า ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปต่อยอดเพื่อพัฒนาชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป