เมื่อวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา ซึ่งในงาน “ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ” (National Science and Technology Fair 2018) ภายใต้แนวคิด “ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ” และพบกับนิทรรศการ กิจกรรมการเรียนรู้ที่จะสร้างความตื่นเต้น แรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์กับผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะน้องๆ เยาวชน กำลังสำคัญของประเทศชาติในวันข้างหน้า

สถาบันพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ Top Science ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยว STEAM Education และกิจกรรมวิทยาศาสตร์อีกมากมายให้เด็กๆ ได้เข้ามาร่วมสนุก ซึ่งเด็ก ๆ ให้ความสนใจร่วมสนุกและเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ซึ่งสถาบัน Top Science มีเป้าหมายอยากให้เยาวชนไทยได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 นอกจากนี้ ยังได้มีการนำแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง STEAM Education มาใช้ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ เล่น-เรียน-รู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ อันจะเป็นการกระตุ้นความสนใจแก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ที่ต้องเติบโตและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในวันข้างหน้า ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปต่อยอดเพื่อพัฒนาชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมดี ๆ ของสถาบัน Top science ได้ที่ website : www.topscience.asia/ , Facebook : www.facebook.com/topscience.th